“Ефикасна и сигурна | Второ мнение” е филм, разглеждащ живота на няколко души, променен след лично, или на техни близки, подлагане на имунизация с експерименталните иРНК препарати.

Загубен съпруг, тежки увреждания, липса на доверие в собственото си тяло, суицидни мисли. Всичко това съпътства застаналите пред камерата, споделящи преживяванията си и начинът, по който продължават живота си.

Във филма се отделя внимание на статистики, относно повишената смъртност в Уелс и Англия, след въвеждане на масовата имунизация с иРНК препаратите. Пред камера застават лекари, споделящи своето мнение за проведените тестове и бързото въвеждане за ограничено ползване на препаратите, както и тяхната спорна ефективност.

Не на последно място, обаче, се засягат въпроси като взаимовръзката на фармацевтичните концерни със здравните регулатори. С планирана от определени структури на правителството на Великобритания пропаганда и протокол, по който да работят медиите. Със забрана за дискусии, когато има и друга гледна точка, оставяйки пострадалите без подкрепа и право на глас.

Продължителност: 55 мин
Език: Английски
Продукция на News Uncut.