словесни проблясъци

Месец: ноември 2008

Анабел и Снегът

За всички деца които обичат снега

и за всички които може вече да не са деца,

но продължават да го обичат

Анабел и Снегът

Анабел бе отворила широко сините си очи, в които като сребърни ивици се отразяваха двата големи прозореца. През стъклата се виждаха падащи снежинки, над ниски сгради с прихлупени покриви. Снежинките се въртяха неуморно по пътя си надолу, а момиченцето ги следеше с поглед и се усмихваше, когато някои от тях полепваха по прозореца и можеше да ги разгледа отблизо.

Вижте повече

в Очакване

В мъката си изживях
частица от живота земен,
и дори да плаках – не роптах,
макар душата ми да диреше
покой.

О таз омразна пустота,
несподелени чувства –
нега по липсващите форми
нощем и устни, които
да разцъфват с целувка.

Тяло за което да треперя
и да вая с ръце и мисли
чужди, стягащи ума ми.

Самичък пътя си прокарвам,
към теб…

София 22.11.2008 г.

Пристан

Търся пристан на разнебитения кораб
отломките – дъските свети,
един ковчег от Ноя –
от Адама даже.

 

О Боже люшкам се –
от трюма към кърмата,
но пристан не намирам.

 

Вълните чудни са
и с грохот, последните
надежди те удавят.

 

Ломят се причудливи форми
на някогашен, славен Кораб.
Морето на живота, Боже
погълна ни, докато търсехме ний Рая.

 

а в края на пътуването,
дори не съм го зърнал още …

София, 20.11.2008 г.

В памет на Рембо
и инспирирано от Наталия…