Хора с каски
без маски, гонеха жени –
майки, с маски, че видите ли
минават през храсти.

Гонеха, грачеха с мегафони,
черкови затвориха и рекоха
„Туй правим за хората“.

Питам Ви Вас – с каски, без маски,
дебнещи в частни коли из засада,
кой ще лекува душите на хората
от Терора?

Властта ражда чудовища
в сърцата човешки,
чудовища – тъмни, мрачни,
зловещи.

Мислете, Вий с каски,
на мотори, с мегафони,
с препаски, за хората
пред Вази стоящи.

19-20.04.2020