Мъртвите пееха
приспивна песен

Земята се люшкаше
оголена.

Пестниците свити съскаха
душата стенеше…

Зов до Бога
до звездите прокънтя –

Човече
осъзнай се,
Ела!