словесни проблясъци

Месец: септември 2008

Музика

Душата ми се рее
иска с тебе да лети –
оградите да къса.

Носи се –
прекосяваща пространства,
след края – виждаща началото и
времето отлитащо…

Тя е дреха вееща се
с вятъра,
окрилена в мислите
от ноти изтъкана.

Политам отново
към простори чудни…

София 7.09.2008 г.

Сънища – Ф А Д О

Всяка нощ сънувам душата ти.
Тя идва и плаче на рамото ми,
като далечна песен.

Сълзите се ронят отвред –
нежни и незначителни
топящи камъка в мен.

Усещам ръцете ти,
помръдващи като кукла
с прокъсани конци.

… и в спомена
на утрото те диря –
в бледи сенки
на изчезналата топлина,
радост и усмивки
в които обичах
да потъвам.

София, 6.09.2009

Привечер

Задушаваща
самота се спуска
над Града.

На хоризонта –
индигова завеса
пада бавно,
свивайки избледнелите
цветове на дъгата.

В безбрежната Синева
затрептяват неуверено
една подир друга, Звезди…