Човечеството е подобно на жив организъм в който всеки Човек представлява съставна клетка. Когато даден орган страда, страда и целият организъм. А когато някоя клетка или група клетки решат да работят по свое усмотрение, се образуват патологии.

Ние всички усещаме и разбираме кога нещо не е наред. Кога се извършва престъпление срещу Човека, срещу дадена общност или група. Вътрешните норми за това, което е справедливо, Човешко, са налични в осъзнатия индивид. И само от нас зависи да се намесим и спрем престъплението.

Защото липсата на намеса, страхливото наблюдение от страни, без да повишим глас, без да кажем “Не” без да се противопоставим, ни прави безучастни, гравитиращи клетки в организъм, който страда. И приятели, ако патологията не бъде спряна, то тя може да засегне всички клетки…