В днешно време е странно да бъдеш нормален. Под нормален имам предвид да казваш и търсиш Истината, да се застъпваш за другите, да имаш морал, да вярваш в Бога, да се държиш прилично. Всъщност нормалността те прави Човек.