Да е мирна, честита и благословенна
новата 2009-та година!

Благодаря Ви!