Боже помогни ми
да сцепя воала
хората да видя
истински… да им се радвам,
да успея.

Очите ми да бъдат живи,
в едно с теб да ги рисувам –
цветни и красиви.

С линии багри щтрихи –
подобни цялата природа,
а не сухи валящи отломки,
влачещи се в сянка.

Ох сънят ме мъчи – пак заспиват
очите уморени, багрите сивеят,
а хората са живи цветни
не вярвате ли – вижте ето!

* * *

София, 27.03.2010 г.