Прочитайки за последните предложения от страна на “Зелените” за въвеждане на ограничения и данъци в областта на животновъдството и земеделието, се замислям кои наистина са “зелените” и какво точно целят.

Когато бях малък хората говореха за опазване на Природата. Помня как активисти от Green Peace рискуваха живота за да спасят редки видове от избиване. Как алармираха за нефтени петна от танкери и страдаща в следствие фауна.

През последните години се говори за “климатични промени”. Този термин се старае да бъде втълпен в съзнанието на хората, сякаш е нещо ново и не сме се сблъсквали с него във времето. Сякаш не сме имали прогноза за състоянието на Природата и животинските видове в началото и средата на миналия век.

Сега “зелените” се опитват да променят нещата, но за чия сметка? Искат да намалят с 1/3 добитъка в Холандия, която е един от най-големите европейски производители. Защото, видите ли, животните чрез произвеждания тор повишават азотните емисии в атмосферата. А нашите предци са използвали торта за измазване на къщи, правене на кошери и др.

Нидерландия във война с фермерите си

В Нова Зеландия пък искат да наложат данък на говедовъдите, заради изпускания от животните метан. https://lifestyle.bg/tendencies/metanat-parnikovite-gazove-dobitakat-i-kak-nova-zelandiya-shte-nalozhi-danak-na-zhivotnovadite.html

В миналото хората биха потърсили практично решение, като улавяне, преработка и съхраняване на метана във фермите. Само че неолибералите искат да намалят главите добитък. А с тях вървят добивът на мляко, месо, вълна и кожа. Това ще засегне всички потребители по веригата.

Лично бих вдигнал съпротиви, ако знам че животните са гледани в лоши условия. Че към тях се отнасят зле и не ги хранят. Че не ги пускат на свобода и че са избивани жестоко. Тогава мога да избера и не купувам мляко и продукти от дадена ферма.

Никой няма право да слага ръка върху поминъка на хората. Не може на база недоказани научно хипотези да се налагат ограничения в начина ни на живот, без да се предложат гъвкави решения или алтернативи.

Абсурдно е хора, които се срещат пътувайки с частни самолети, пиещи минерална вода от бутилки за еднократна употреба, носещи кожени обувки, оборудвани с модерна техника, за която със сигурност Природата е била замърсена, да задават посока на живота на останалите.

Зад всичко това проличава едно лицемерие. Страни, в които се рекламират газирани напитки на гиганти, алкохол или тютюневи изделия, да се бият в гърдите и казват че се борят за “Зеленото бъдеще на Човечеството”. Това е нелепо и жалко.

Да попитам знаете ли колко вредни емисии има при фойерверки? А при тестване на оръжия, да не говорим за ядрени? Колко вреди емисии се изхвърлят от стартовите площадки на ракетите. А от заводите на ВПК? Горивото, изразходено през войните от век насам, вероятно щеше да ни стигне за половин хилядолетие напред.

Надявам се човекът да се осъзнае и намери решения които са ориентирани към обществото. Защото както е тръгнало могат да въведат и данък “съществуване”…