Не съм привърженик на аборта. Самата дума дори ме отвращава. Познавам човек, който се хвалеше че е платил два, на свои приятелки.

Жената може да абортира, когато е била жертва на насилие или плодът – силно увреден. В останалите случай говорим за отнемане на Живот по изкуствен начин. Нещо, което не можем да видим в живата природа. Нещо, за което не можем да прочетем и в Библията. За мен нещо нечовешко.

Мария Тереза е имала тринадесет деца, както и силна връзка със своя съпруг. В началото на века в България е било нормално в къщата да растат три, пет и повече деца. Те са били нейното богатство. Липсата на деца и загубата на плода, са били считани за нещастие.

Сега неолибералната политика лансира еманципация и независимост на жената. Само че най-важната ѝ роля е вече дадена от Природата. Тази, на майката и възпитателката. Майката е тази, която формира бъдещия Човек. Която ще вложи у него възпитание, доброта, разум и хармония. Без майчината ласка и обич децата ще имат нужда от професионална помощ. Ако не като малки, то със сигурност като възрастни.

Осигурявайте материална и духовна подкрепа за бъдещите майки. Насърчавайте раждането на деца, защото те са бъдещето на Планетата. Подкрепяйте младите семейства и изобщо браковете, където могат да се раждат деца и нека те бъдат много. Като пясъка по брега на Морето. Защото където има деца, има щастие и благодат.