Избери си нещо
за което да живееш,
но не човек, той е твърде мимолетен.

Небе безкрайно избери –
мечти, избери ти нещо
неуловимо. Душата избери,
която вечна е.

Избери – знай има смисъл
дори да ти е трудно, да е мъчно.
Избери, хвани се и ще видиш,
че ръка човешка те държи.

30.07.2020 г.