о която обичта ми
се блъска,
пада и умира.

Като безплодна градина –
без птици и цветя.
Без полъх на любов,
ала студена твърд,
под която нещо трепти.

Не знам дали
ще мога да чакам,
докато земята ти
роди.

20.09.2019