просто замълчи,
преглътни,
защото сълзите
те задавят.

Не,
когато ти се плаче
ти спомена пусни,
не заспивай,
продължавай!

Плаче ли ти се
плачи,
рамо потърси –
утеха,
блага дума.

С тях или без тях
плачи,
пусни…

4.10.2019