Как да спя – сънят
от клепките убягва
и поема към звездите.

Работа чака –
за цял един живот
и после пак
ей-тъй до Вечността…

Бърза не отлага
няма почивка дори гроб –
единствено Любовта
превръща времето, в миг.

* * *
София, 30-31.05.2011 г.