Oчите ми парят Господи
и гърлото и ръцете и Духът.

Сълзите ще отмият всичко знам –
цялото Творение и хубаво и лошо.

Ще прогледна пак с взора на дете –
простен, с мисълта на Ангел свят

и тръбите радостни ще свирят –
върна се, прости…