Наскоро се прие споразумение за защита на 30% от териториите на множество държави. Уж в защита на Природата. Хайде сега да пресметнем, колко процента от една страна е обитаема площ. Колко от нея е земеделска земя. Колко от нея реално се ползва за туризъм, или има статут на Природен обект. Подобно “споразумение” крие опасности като:

а) отнемане на земеделски земи или причисляването им към “защитените”;
б) забрана риболова в моретата дори на места, където това може да е поминък;
в) ограничаване достъпа на “обикновените хора” до тези 30% „защитени“ територии.

Всички сме наясно, че това няма да важи за тези, които имат гръб и си плащат.