С годините намирам все повече наследствени черти с моите родители. Това ми харесва и засилва връзката ми с тях. Усещам бунта ми срещу лъжата и измамата и любовта ми към изкуството, наследени от майка ми. Острият ум и търговският нюх на баща ми, допълнени с влечение към чуждите езици. Нашето наследство е наше богатство.