Радино моме красиво
цвете полско, изящно
момък те е залюбил,
залюбил те е, страстно.

Денем по тебе въздиша,
нощем лика ти бленува
в пазвите ти сака да лежи,
снага ти крехка да носи.

Ръце ти да целува
и да ти шепне нежно,
че те люби и иска
нему да ти пристанеш.

Момък що люби е силен
всичко му иде отръки
девойката му – звездица
пътя огрява и води.

Радина мома засмя се,
лице и грейна красиво
тихо броеше тя дните
кога момъкът ще пристигне.

31.05.2020 г.