Очаквам те да дойдеш
и кажеш простой ей така –
нуждая се от теб, оставам.

Да те прегърна на прага,
въведа и бъдем двамата.

Дори понякога аз да греша,
да стоиш зад твоето „оставам“.
Да си до мен, когато ни е трудно.

Да бъдат двама – ей така,
защото искат да са заедно.
Защото сърцата им притихват,
а телата сплели са.

Туй е енигма, знаеш ли.
Ако ти се колебаеш,
чуй тогава – аз оставам.

7.2020 г.