Смили се Господи
над Душата ми жалка –
таз окаяна точица
под небосвода.

Смили се,заради сълзите ми –
няма кой да ги обърше,
Боже!

Ти смили се, Всемогъщи –
греховете ми прости,
вдигни душата моя –
изправи я, да обича пак,
по Твоя воля.

30.07.2020 г.