Обичам да се гуша
в мекотата на косите ти
и потъвам,
в очите ти зелени.

Да галя порцелановите ти ръце
и те безпаметно целувам.

Дъха ти да усещам
и отпуснатата ти
връз гърдите ми
глава.

Смехът ти да кънти
и тялото ти
да е вплетено
в моето.

Обичам
просто да си ти
и да сме
заедно.

28.07.2020 г.