Бих искал
един ден да не правя нищо.

Всъщност –
да правиме любов
и палачинки,
докато млякото ни свърши.

Да пиеме кафе
и гледаме, как облаците
носят се в небето.

Да наричаме формите им,
менящи се подобно гънките
на нашата постеля.

Да имам време
да те съзерцавам и обичам.
Това наричам – Вечност…

18.11.2019