тъй хубаво –
като за нас.

Като мелодия на душите,
като валс,
що слушам в захлас.

На пейката ще те подири
неуверено моята ръка
и в тъмното – плахи
ще потънем в нощта.

А когато утрото
отново изгрее
и в очите ти видя
нега и копнеж,

ще знам – не сънувал съм,
ще се засмея
и тихичко
ще подирим кафе.

7.08.2019