Обичам да летя високо
устремен към нещо
висше.

Там отвъд
недостижимото –
оставено на всички
се пилее на звезди.

Да летя
безспир
и без посока.

Вятърът да бръсне
страните ми,
а очите
да потъват
в синева безбрежна.

София, 26/12/2008 г.
на самолетите и Д.