Вали
по един вълшебен начин,
по който би искал да лъчи нега,
изпод клепките на девойка,
чието сърце копнее за теб.

Вали,
последният опит на Зимата
да се завърне.
Да покаже бялата си премяна
и завие с нея Земята.

С бял воал
по-светъл от кожа,
по-ефирен от порцелан,
по-лек от перце.

Един миг от Вечността,
преди да се разтопи
в Сълзи.

София 28.02-01.03/2020