Усетих те в съня си –
как ме погали с коси
и стъпи на босо връз перваза.

След туй полетя към Месечината.

Тъй нежно си завила баницата,
че дори не личи къде е повдигано крайчето
на покривката.