виждал ли си Любовта
как пристъпва боса,
рано с кобилица на рамене?

С менци пълни с вода –
дето всяка жажда утолява.

С цвете на Красота
в косиците.

С поглед на Надежда,
в очите.

Стъпва тихо –
като роса
и всичко пробужда.

Един копнеж
в сърцето трепва
щом я зърнеш.

Една мелодия
се извива над
балкани и шубраци.

* * *

Речеш да я уловиш
и веч’ я няма.

Разтваря се и полита
към небосвода,
ала оставаш утолен
от тая среща.

София, 5.01.2018